+45 2721 9825
Klagevejledning

Skulle der opstå uenighed mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende, kan der indrykkes en klage via nedenstående oplysninger.

 

Forbrugere kan kan klage til Ankenævn for biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup eller via nævnets hjemmeside www.bilklage.dk over køb og reperation af biler. Derudover kan forbrugere klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via nævnets hjemmeside www.forbrug.dk over køb af udstyr og tilbehør til biler.